Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH TUDO HOÀNG ANH hiểu rõ về trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và nhà cung cấp đã cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty. Do đó, TUDO đã thiết lập các chính sách cụ thể về xử lý thông tin cá nhân như dưới đây:

1. Thu thập thông tin cá nhân

 • Bất cứ khi nào TUDO yêu cầu một người cung cấp cho TUDO thông tin cá nhân của họ, chúng tôi sẽ nêu rõ lý do (ví dụ để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để tiến hành các hoạt động tiếp thị bao gồm cả tiếp thị trực tiếp)

2. Quản lý thông tin cá nhân

 • Để ngăn chặn sự rò rỉ, thay đổi, mất mát, hoặc sử dụng thông tinh trái mục đích sử dụng, TUDO tiến hành quản lý thông tin cá nhân một cách chặt chẽ trong môi trường an toàn với sự bảo mật nghiêm ngặt theo các điều luật, hướng dẫn và quy định nội bộ liên quan.
 • TUDO đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên thực hiện xử lý thông tin cá nhân hợp lý.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

TUDO không sử dụng thông tin cá nhân cho bất cứ mục đích gì ngoài mục đích sử dụng, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của người cung cấp thông tin,
 • Khi thông tin cá nhân được sử dụng nhưng không làm lộ danh tính của người cung cấp thông tin (ví dụ: dữ liệu thống kê)
 • Khi sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích sử dụng được luật pháp hoặc hướng dẫn có liên quan cho phép.<

4. Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

TUDO không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của người cung cấp thông tin,
 • Khi thông tin cá nhân được sử dụng nhưng không làm lộ danh tính của người cung cấp thông tin (ví dụ: dữ liệu thống kê)
 • Khi TUDO cho rằng đây là hành động cần thiết để các đối tác kinh doanh trả lời hoặc hỗ trợ yêu cầu hoặc đòi hỏi của người cung cấp thông tin và thông tin cá nhân sẽ được tiết lộ cho đối tác kinh doanh đó,
 • Khi cần tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức tài chính v.v… (nhằm xác minh tính chính xác của thông tin tài khoản ngân hàng hoặc tính hợp lệ của thẻ tín dụng) để thanh toán cho sản phẩm mua hoặc dịch vụ cung cấp,
 • Khi việc tiết lộ cho bên thứ ba được luật pháp hoặc hướng dẫn có liên quan cho phép,
 • Khi một tổ chức tư pháp hoặc hành chính yêu cầu tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo luật pháp hoặc pháp lệnh

5. Yêu cầu thông tin cá nhân

 • Khi muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin cá nhân, người cung cấp thông tin nên liên lạc với bộ phận hoặc nhân viên của TUDO đã nhận thông tin cá nhân (trang thông tin liên lạc được hiển thị trên trang web mà Khách hàng sử dụng để cung cấp thông tin cá nhân). TUDO sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng theo đúng thủ tục quy định.

6. Xử lý lời khuyên và yêu cầu của khách hàng

Các tư vấn, yêu cầu và đề xuất do Khách hàng gửi đến TUDO sẽ được công ty tự do sử dụng trừ khi mục đích sử dụng được hạn chế cụ thể.

Tuy nhiên, TUDO sẽ xin phép trước khi tiết lộ thông tin cá nhân có thể định danh Khách hàng cho công chúng hoặc cho các bên thứ ba.

7. Tuân thủ luật pháp và các quy định

 • TUDO nghiêm chỉnh tuân thủ tất cả các điều luật tại khu vực sở tại và các quy định nội bộ áp dụng liên quan đến thông tin cá nhân. TUDO cam kết tiến hành các hành động triệt để nhằm bảo vệ thông tin của Khách hàng.

Phát triển bền vững

Với định hướng lối sống xanh nhằm tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, TUDO cam kết tham gia & hỗ trợ phát triển bền vững trên nhiều phương diện.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích học tập, nâng cao kỹ năng, rèn luyện nếp sống ngăn nắp, có lề lối và có kỉ luật để hình thành nên những đức tính nền tảng cho 1 cuộc sống có ý nghĩa trong tương lai.

Chúng tôi cam kết tham gia các hoạt động bảo tồn các hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh của chúng ta bằng các hoạt động trồng cây, tăng cường độ phủ xanh mặt đất. 

Đóng góp vào việc bảo vệ môi trường cũng là một trong những trọng tâm trong hoạt động phát triển bền vững của chúng tôi. Điển hình là TUDO đã và đang thúc đẩy các hoạt động recycle thời trang, nhằm kéo dài vòng đời các sản phẩm thời trang, tư vấn Khách hàng tiêu dùng các món đồ thời trang có chất lượng, hạn chế thời trang nhanh.

Chúng tôi hy vọng những nỗ lực của chúng tôi trong các hoạt động phát triển bền vững đã giúp Khách hàng hiểu hơn về chúng tôi. Chúng tôi mong muốn chia sẻ với Khách hàng nhiều hơn về hành trình phát triển bền vững của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục tìm kiếm những giải pháp để mang lại những thay đổi tích cực tại cộng đồng địa phương nơi chúng tôi hoạt động.