Dịch vụ

DỊCH VỤ

CLOSET MAKE-OVER

Dành cho khách hàng cần xử lý tủ đồ bừa bộn thành tủ đồ gọn gàng, ngăn nắp, khoa học và đẹp mắt. Dịch vụ bao gồm:

DỊCH VỤ

PACK & UNPACK

Dành cho khách hàng cần hỗ trợ đóng gói trước chuyển nhà và dỡ đồ, sắp xếp khoa học sau khi chuyển sang nhà mới. Dịch vụ bao gồm: