TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

TUDO rất coi trọng việc xử lý, tính bảo mật và sự an  toàn đối với dữ liệu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi cam kết cung cấp cho Quý khách các dịch vụ được  cá nhân hóa, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và các lựa chọn cá nhân của Quý khách. 

Mục đích của chính sách về quyền riêng tư này là để thông báo cho Quý khách một cách rõ ràng, đơn giản và đầy đủ về quá trình xử lý được thực hiện đối với dữ liệu cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi  hoặc các dữ liệu cá nhân mà thương hiệu của chúng tôi có thể thu thập, những trao đổi có thể xảy ra giữa Quý khách với chúng tôi (ví dụ, cửa hàng, trang tudotudo.vn, mạng xã hội, ứng dụng kỹ thuật số, các sự kiện), khả năng chuyển giao các thông tin  đó cho bên thứ ba cũng như quyền của Quý khách và các lựa chọn mà Quý khách có trong việc kiểm soát  thông tin của mình nhằm bảo vệ quyền riêng tư, phù hợp với các quy định hiện hành. 

Trong Tuyên bố này, Quý khách sẽ tìm thấy các thông tin về các nội dung sau: 

 • Chúng tôi là ai? 
 • Các dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập về Quý khách 
 • Cách chúng tôi thu thập hoặc nhận dữ liệu của Quý khách 
 • Mục đích của việc chúng tôi sử dụng dữ liệu về Quý khách 
 • Thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu 
 • Bên nhận dữ liệu về Quý khách 
 • Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu và đảm bảo bảo mật dữ liệu 
 • Cách chúng tôi xử lý với các lựa chọn và quyền của Quý khách dựa trên Quy định của pháp luật Việt Nam
 • Các biện pháp bảo vệ bổ sung mà chúng tôi cung cấp cho cư dân của các khu vực nhất định
 • Cách liên hệ với chúng tôi nếu Quý khách có thắc mắc về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý  khách 
 • Cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em 
 • Sửa đổi tuyên bố về quyền riêng tư này

 

Chúng tôi là AI? 

TUDO, một công ty TNHH theo luật của Việt Nam  có trụ sở chính đặt tại Kiot 16, B4 Phạm Ngọc Thạch, đã đăng ký tại Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội theo số đăng ký 0110460271và do bà Hoàng Hồng Anh – chức vụ Giám Đốc là đại diện.

Chúng tôi thu thập những dữ liệu NÀO về Quý khách? 

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào nhận dạng Quý khách một cách trực tiếp (ví dụ như tên của Quý khách) hoặc gián tiếp (ví dụ như sử dụng một mã số khách hàng duy nhất). 

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào đầu mối liên hệ mà quý vị tương tác với chúng tôi, cũng như các mục đích của tương tác này như được nêu trong Chính sách này, và cũng được giới hạn ở các  dữ liệu liên quan và thích hợp cho sự tương tác này. Khách truy cập vào trang web tudotudo.vn để xem các  sản phẩm, thông tin và ưu đãi của chúng tôi có thể chọn cách không cần đăng nhập và điều này cũng đúng  đối với việc tìm kiếm và đọc thông tin trên mạng xã hội. Trừ khi Quý khách chọn tương tác với chúng tôi thông qua các đầu mối liên hệ này, ví dụ: 

 • bằng cách tạo một tài khoản và kết nối vào tài khoản đó, 
 • bằng cách mua hàng trên trang web của chúng tôi,
 • bằng cách đăng ký một trong các chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi, 
 • bằng cách viết thư cho chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ của người tiêu dùng

Hoặc nếu không, việc thu thập dữ liệu của chúng tôi được giới hạn trong việc sử dụng “cookie” (khách truy cập) cho các khách truy cập trang web có các điều kiện được xác định cụ thể bởi chính sách cookie của  chúng tôi và theo lựa chọn của Quý khách. Để minh bạch và rõ ràng, chính sách quản lý cookie của chúng  tôi tách biệt với chính sách chung này. Quý khách có thể truy cập chính sách quản lý cookie từ liên kết này.

Đối với khách hàng đăng ký các chương trình hoặc dịch vụ, chúng tôi cần thu thập một số thông tin có liên quan từ Quý khách. Ví dụ, nếu quý  khách đăng ký dịch vụ trên trang tudotudo.vn, chúng tôi phải thu thập  thông tin để xử lý (và, nếu cần là thực hiện và gửi) đơn đặt hàng của Quý khách để đảm bảo việc theo dõi  và lập hóa đơn, để có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Quý khách sau khi bán hàng. Đối với khách hàng và những người khác đăng ký các chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin liên hệ, ưu tiên liên hệ và thông tin cho phép chúng tôi đưa ra đề xuất cho Quý khách về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà Quý khách có thể quan tâm. Cuối cùng, nếu Quý khách đăng ký nhận bản tin của chúng  tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của Quý khách. 

Tùy thuộc vào dữ liệu mà Quý khách trao đổi hoặc chia sẻ với chúng tôi, dữ liệu cá nhân có thể bao gồm các thông tin liên quan đến: 

 • Danh tính và thông tin liên hệ của Quý khách: họ, tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại
 • Sở thích của Quý khách 
 • Lịch sử sử dụng dịch vụ của Quý khách
 • Các yêu cầu của Quý khách thông qua dịch vụ khách hàng hoặc dịch vụ quan hệ công chúng của chúng  tôi 
 • Các sự kiện của TUDO mà Quý khách tham gia 
 • Kích cỡ và sở thích về kiểu dáng tủ đồ của Quý khách 
 • Ngày sinh của Quý khách để được hưởng các ưu đãi đủ điều kiện cho ngày Sinh nhật theo chương trình mà Quý khách tham gia 
 • Sự hài lòng và nhận xét của Quý khách về các chương trình, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi 
 • Thông tin mà Quý khách đưa ra liên quan đến các tác dụng không mong muốn có thể xảy ra mà Quý khách có thể báo cho chúng tôi 

 

Liên quan đến các khoản thanh toán được thực hiện thông qua nền tảng  thanh toán an toàn, được bổ sung bằng các biện pháp kiểm soát, bao gồm mã hóa thông tin liên hệ, để đảm  bảo tính bảo mật cho các giao dịch mua được thực hiện và chống gian lận. Do đó, TUDO không truy cập thông  tin ngân hàng của Quý khách trên máy chủ của TUDO. 

Chúng tôi mong Quý khách đảm bảo rằng dữ liệu của Quý khách được cập nhật thường xuyên, bằng cách sửa đổi dữ liệu trực tiếp trên trang web của chúng tôi hoặc thông báo bằng văn bản cho chúng tôi về bất kỳ  sửa đổi nào sau khi tham khảo mục “Cách liên hệ với chúng tôi”. 

Chúng tôi nhận hoặc thu thập dữ liệu của Quý khách BẰNG CÁCH NÀO? 

Là một phần trong các mối quan hệ của chúng tôi, việc thu thập dữ liệu của chúng tôi có thể được thực hiện  thông qua các đầu mối liên hệ sau: 

 • Khóa học trên trang tudotudo.vn
 • Trao đổi với các tư vấn viên của chúng tôi
 • Các sự kiện TUDO mà Quý khách tham gia 
 • Mối quan hệ với các dịch vụ quan hệ công chúng của chúng tôi 
 • Liên lạc với bộ phận Dịch vụ Khách hàng 
 • Các biểu mẫu mà Quý khách điền 
 • Các ứng dụng kỹ thuật số mà Quý khách tương tác
 • Chương trình khách hàng thân thiết mà Quý khách được hưởng 
 • Nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba mà Quý khách chia sẻ thông tin 
 • Các nhà bán lẻ mà Quý khách đồng ý nhận thông tin từ chúng tôi 
 • Các cuộc khảo sát hoặc bảng câu hỏi về mức độ hài lòng mà Quý khách trả lời 

Chúng tôi đảm bảo việc xác định dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích mà dữ liệu đó được thu thập bằng cách đánh dấu dữ liệu đó bằng dấu hoa thị như thế này ‘(*)’ trên biểu mẫu thu thập dữ liệu cá nhân. Nếu Quý khách không điền vào các mục bắt buộc này, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của quý  khách và/hoặc cung cấp cho Quý khách các dịch vụ yêu cầu. Các thông tin khác là không bắt buộc và cho phép chúng tôi hiểu Quý khách rõ hơn cũng như cải thiện việc gửi thông tin và dịch vụ của chúng tôi dành cho Quý khách. Mặc dù không bắt buộc, chúng tôi khuyến khích Quý khách điền thông tin để được hưởng trải nghiệm tốt nhất có thể trong quá trình tương tác với chúng tôi. 

Trong hành trình mua hàng của mình, Quý khách có thể chọn giữa i) đăng nhập vào tài khoản TUDO hiện có của mình, ii) tạo tài khoản mới hoặc iii) thanh toán với tư cách Khách (hay còn gọi là Khách thanh toán).  Do đó, kinh nghiệm mua hàng cuối cùng này được tóm tắt như sau: 

Thanh toán cho các giao dịch mua với tư cách là Khách là nói tới khả năng cho bất kỳ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng nào của TUDO mua hàng trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi mà không cần đăng nhập vào tài khoản. Thông tin của Quý khách chỉ được thu thập cho quá trình thanh toán và giao hàng hoặc  cho TUDO để tuân thủ luật hiện hành. Khi được sự đồng ý rõ ràng của Quý khách, TUDO có thể sử dụng thông  tin đó cho mục đích phân tích. Tương tự như vậy, khi được sự đồng ý rõ ràng của Quý khách, thông tin của  Quý khách cũng có thể được TUDO sử dụng cho mục đích giao tiếp thông qua kênh ưu tiên của mình (ví dụ: đăng ký nhận bản tin). Để biết thêm thông tin về các mục đích này, vui lòng chuyển đến phần “Các mục  đích phân tích và cá nhân hóa” ở dưới. 

TUDO sử dụng dữ liệu của Quý khách NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ? 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của Quý khách cho các mục đích được xác định theo bản chất của  các mối quan hệ của chúng ta. Do đó, tùy thuộc vào trường hợp mà dữ liệu của Quý khách được thu thập,  thông tin đó có thể được sử dụng cho một hoặc các mục đích sau: 

 • Quản lý đơn đặt hàng của Quý khách 
 • Quản lý nội dung đã được cá nhân hóa và thông tin liên lạc của TUDO (kỹ thuật số hoặc không)
 • Quản lý hồ sơ của Quý khách 
 • Quản lý chương trình khách hàng thân thiết của Quý khách 
 • Quản lý các yêu cầu của Quý khách liên quan đến TUDO
 • Quản lý các sự kiện mà quý vị đăng ký/tham gia 
 • Việc quản lý trang web và các ứng dụng kỹ thuật số của chúng tôi 
 • Quản lý và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ, hình ảnh và danh tiếng của chúng tôi
 • Quản lý giao dịch (đảm bảo thanh toán trực tuyến bảo mật, ngăn ngừa gian lận, sự cố liên quan đến thanh  toán và nợ) 
 • Các mục đích phân tích và cá nhân hóa: với sự đồng ý rõ ràng của Quý khách (khi cần thiết), chúng tôi sử  dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách để gửi cho Quý khách các thông tin được cá nhân hóa (bản tin, ưu đãi, thư mời và khảo sát) và phân tích sở thích và thói quen của Quý khách, dự đoán nhu cầu từ hồ sơ người tiêu  dùng của Quý khách. Chúng tôi có thể giúp Quý khách hưởng lợi từ các thông tin cá nhân hóa của chúng tôi thông qua email, thư bưu điện, tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi theo các tùy chọn liên lạc mà Quý khách đã chỉ  định cho chúng tôi và hồ sơ người tiêu dùng của Quý khách (khi được cho phép).

 

Chúng tôi đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của Quý khách theo (các) mục đích liên quan, có  thể tùy thuộc vào trường hợp mà dữ liệu được thu thập: 

 • Sự đồng ý rõ ràng của Quý khách: ví dụ, cho các mục đích quản lý các ưu đãi thương mại được cá nhân hóa của chúng tôi, quản lý việc duyệt web của Quý khách qua cookie theo các điều kiện được xác định bởi Chính sách Cookie của chúng tôi, hoặc thiết lập hồ sơ người tiêu dùng của Quý khách trong các trường hợp  thích hợp; 
 • Việc thực hiện một hợp đồng, ví dụ như để Quý khách truy cập vào tài khoản khách hàng, xử lý và theo dõi đơn đặt hàng của Quý khách;
 • Một nghĩa vụ pháp lý khi pháp luật yêu cầu xử lý, ví dụ, giữ các hóa đơn mua hàng để ngăn ngừa gian  lận; 
 • Quyền lợi chính đáng của chúng tôi: ví dụ, cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tự vệ hoặc  bảo vệ các công cụ của chúng tôi 

Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu TRONG BAO LÂU? ( phần này em vẫn chưa chốt được thời gian chi tiết nên em có để dữ liệu tạm tính )

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trong thời gian cần thiết cho mục đích mà dữ liệu được thu thập. Nói chung, dữ liệu cá nhân của Quý khách được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, như nêu  trong bảng dưới đây: 

 • Đối tượng thu thập dữ liệu: Khách hàng bình thường (tức là: có hồ sơ Khách hàng sử dụng dịch vụ của TUDO) 
 • Thời hạn: 4 năm kể từ ngày mua hàng đầu tiên; 2 năm cho mục đích phát triển kinh doanh 
 • Cụ thể: Khoảng thời gian 2 năm đầu tiên khi trạng thái của Quý khách là “đang hoạt động”. Khoảng thời  gian thứ hai cũng kéo dài 2 năm khi trạng thái của Quý khách trở thành ‘không hoạt động’. Nếu trạng thái vẫn là “không hoạt động” sau khoảng thời gian 2 năm lần thứ hai, hồ sơ khách hàng của Quý khách sẽ được xóa. Trạng thái trở thành “hoạt động” khi tương tác với TUDO, ví dụ như Quý khách sử dụng dịch vụ hoặc cập nhật  hồ sơ. 
 • Đối tượng thu thập dữ liệu: Khách hàng tiềm năng 
 • Thời hạn: 2 năm kể từ ngày thu thập dữ liệu 
 • Cụ thể: Khoảng thời gian này sẽ được gia hạn mỗi khi Quý khách tương tác với TUDO (ví dụ, tham gia một sự kiện) hoặc đồng ý tiếp tục tương tác sau khoảng thời gian này. 
 • Đối tượng thu thập dữ liệu: Khách hàng là “Khách” (nghĩa là không có hồ sơ Khách hàng- khách hàng mới) 
 • Thời hạn: Trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ đến khi kết thúc dịch vụ
 • Cụ thể: Lưu trữ trung gian tối đa 2 năm kể từ khi kết thúc mối quan hệ thương mại. 
 • Đối tượng thu thập dữ liệu: Dịch vụ khách hàng (ví dụ: cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại hoặc yêu cầu  thông tin) 
 • Thời hạn: Trong khoảng thời gian quản lý yêu cầu, hoặc theo mặc định tối đa là 30 ngày
 • Cụ thể: Lưu trữ trung gian tối đa 4 năm kể từ khi kết thúc việc quản lý yêu cầu 
 • Đối tượng thu thập dữ liệu: Những người đối thoại có đặc quyền (ví dụ, đại lý, nhà tạo mẫu, quản lý người nổi tiếng, nghệ sĩ) liên quan đến các dịch vụ Quan hệ công chúng của TUDO
 • Thời hạn: 4 năm kể từ ngày Quý khách tiếp xúc lần đầu 
 • Cụ thể: Khoảng thời gian này sẽ được gia hạn mỗi khi Quý khách tương tác với TUDO  

 

Khi chúng tôi không cần sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách nữa, dữ liệu đó sẽ được xóa khỏi hệ thống  và sổ đăng ký của chúng tôi hoặc ẩn danh để không còn nhận dạng được nữa, tùy thuộc vào việc lưu giữ  cho mục đích lưu trữ. Việc quản lý các khiếu nại và kiện tụng cũng như để đáp ứng các nghĩa vụ theo pháp  luật và/hoặc quy định của chúng tôi và/hoặc để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền đưa ra  yêu cầu đó 

AI có thể truy cập dữ liệu của Quý khách? 

Dữ liệu của Quý khách là để dành cho các dịch vụ của TUDO theo yêu cầu của Quý khách. Chúng tôi đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền hợp lệ mới có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân  của Quý khách khi việc truy cập đó là cần thiết cho các mục đích nói trên. 

Chúng tôi không chuyển dữ liệu của Quý khách cho bên thứ ba vì mục đích thương mại. 

Chúng tôi chỉ được yêu cầu cung cấp thông tin của Quý khách nếu cần thiết, và nếu có thể thì dưới hình  thức không dẫn đến việc nhận dạng trực tiếp cho:

 • Các đối tác bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi quản lý các đơn đặt hàng của Quý khách. Cụ thể là, chúng tôi ủy thác một số dịch vụ cho các bên thứ ba chịu trách nhiệm giao sản phẩm cho Quý khách, cho  các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các nhà cung cấp đảm bảo an toàn cho các giao dịch chống gian  lận. 

Xin lưu ý rằng các đối tác này có thể hoạt động như Bên kiểm soát Dữ liệu; và trong trường hợp này, họ có  chính sách bảo mật riêng. Chúng tôi minh họa một số ví dụ trong danh sách dưới đây: 

♣Đơn vị quản lý thông tin. 

♣ Quản lý thương mại điện tử 

♣ Bảo mật thanh toán và giao dịch và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, xác minh hoặc ngân hàng nào khác.

 • Các bên thứ ba muốn biết sở thích của Quý khách để họ có thể xây dựng nhóm khách hàng tương tự và nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng tương ứng với hồ sơ của Quý khách. Trong trường hợp xử lý cụ thể  này, chúng tôi không phải là bên kiểm soát dữ liệu liên quan đến việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và Quý khách sẽ không phải là đối tượng của việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, dữ liệu của Quý khách chỉ được sử dụng để tạo thành các hồ sơ tương tự như của Quý khách. 
 • Các Bên thứ ba trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát hoặc tình trạng hoặc tên công ty, vì lý do pháp lý, hoặc với sự đồng ý trước của Quý khách 

Quý khách cũng có thể chọn tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho các đối tác, nhà quảng cáo  của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết đến và từ trang web của họ. Xin lưu ý rằng các trang web này áp  dụng chính sách bảo mật riêng của họ. 

Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho Quý khách khả năng sử dụng dữ liệu được kết nối từ mạng xã hội của  Quý khách. Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, Quý khách sẽ chia sẻ thông tin hồ sơ của mình với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được chia sẻ phụ thuộc vào lựa chọn cài đặt của nền tảng mạng xã hội đó. Xin lưu ý rằng các mạng xã hội này áp dụng chính sách bảo mật riêng của họ. 

Chúng tôi bảo vệ và đảm bảo tính bí mật của dữ liệu của Quý khách BẰNG CÁCH NÀO? 

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho dữ  liệu của Quý khách và ngăn không cho dữ liệu của Quý khách bị sai lệch, hư hỏng, phá hủy hoặc bị truy cập  trái phép bởi các bên thứ ba. 

Chúng tôi yêu cầu các đối tác và các công ty trong tập đoàn duy trì mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý  khách tương tự như mức độ bảo vệ của chúng tôi. Các biện pháp an ninh được áp dụng được đánh giá và  cập nhật để ứng phó với các mối đe dọa mới, thách thức mới cũng như các yêu cầu pháp lý mới tại các quốc  gia nơi chúng tôi hoạt động. 

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ xuyên biên giới NHƯ THẾ NÀO? 

Với sự hiện diện của TUDO ở Việt Nam và để cung cấp cho Quý khách dịch vụ được cá nhân hóa trên  toàn thế giới, một số dữ liệu của Quý khách có thể được thu thập, truy cập hoặc lưu trữ bên ngoài quốc gia  nơi Quý khách cư trú. Quý khách nên biết rằng các yêu cầu về bảo vệ và bảo mật dữ liệu ở mỗi nơi có sự  khác nhau và có thể không cung cấp cùng mức độ bảo vệ như các yêu cầu của quốc gia xuất xứ của Quý khách. Tuy nhiên, TUDO đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo  mức độ bảo vệ thích hợp đối với dữ liệu của Quý khách, bất kể các dữ liệu đó ở đâu, ví dụ như bằng cách  sử dụng các điều khoản truyền dữ liệu tiêu chuẩn hoặc bất kỳ phương pháp nào khác được phê duyệt bởi các Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Quốc gia. Chúng tôi cũng yêu cầu các đối tác bên thứ ba của mình tuân thủ các nghĩa vụ hiện  hành đối với việc chuyển dữ liệu, ví dụ như thông qua các điều khoản hợp đồng, liên quan đến dữ liệu cá  nhân mà họ nhận thay mặt cho chúng tôi. 

Sở thích và quyền cá nhân của người tiêu dùng được xử lý NHƯ THẾ NÀO? 

Theo các luật và yêu cầu hiện hành, TUDO đã thực hiện các biện pháp để đảm bảo tôn trọng quyền của các cá nhân đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi (hoặc các bên thứ ba của chúng  tôi) có về họ. Việc này bao gồm, chẳng hạn như, quyền được biết hoặc lấy một bản sao dữ liệu mà chúng tôi giữ về Quý khách, cũng như các quyền có hạn chế đối với việc sửa đổi dữ liệu của Quý khách, yêu cầu xóa hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu của Quý khách. Chúng tôi khuyến khích những người đã cung cấp dữ liệu của họ cho chúng tôi cập nhật dữ liệu đó (ví dụ, nếu Quý khách thay đổi địa chỉ email, địa chỉ hoặc số điện thoại) để chúng tôi lưu giữ thông tin chính xác của Quý khách trong hồ sơ. Chúng tôi cũng khuyến  khích người tiêu dùng cập nhật sở thích của họ, ví dụ như về sản phẩm và tần suất liên hệ, để chúng tôi có  thể tùy chỉnh dịch vụ của mình cho phù hợp với mong đợi và nhu cầu của Quý khách. Cuối cùng, chúng tôi  cung cấp cho các cá nhân quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với các chương trình và ưu đãi của chúng  tôi vào bất kỳ lúc nào. Để thực hiện việc này, hoặc bất kỳ quyền nào khác, vui lòng sử dụng các cách thức  liên hệ trong phần “Cách liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Đối với những người muốn truy cập dữ liệu của  mình, chúng tôi cũng cần xác thực để đảm bảo rằng chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân cho người  không được phép. 

Những biện pháp bảo vệ bổ sung NÀO được cung cấp cho cư dân của một số khu vực nhất định? 

TUDO đã áp dụng các biện pháp bảo vệ và bảo mật dữ liệu được nêu trong chính sách bảo mật này cho tất cả các cá nhân liên quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã xác định và tính đến các biện pháp bảo vệ và bảo mật  dữ liệu cần thiết ở cấp địa phương hoặc khu vực. Việc này bao gồm, những yêu cầu bắt buộc đối với  cư dân của Việt Nam theo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 13/2023/NĐ-CP. Cụ thể, Nghị định quy định các quyền sau: 

 • Quyền được nhận thông tin: Quý khách có quyền có được thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách  chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách và về các quyền của Quý khách. Tất cả các thông tin này đều được trình bày trong chính sách này 
 • Quyền truy cập: Quý khách có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà TUDO nắm giữ về Quý khách 
 • Quyền chỉnh sửa: Quý khách có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu dữ liệu đó không chính  xác hoặc lỗi thời và/hoặc bổ sung nếu dữ liệu đó không đầy đủ 
 • Quyền xóa bỏ/quyền được quên: Quý khách có quyền xóa dữ liệu của mình. Tuy nhiên, quyền này có thể  bị giới hạn bởi lý do pháp lý hoặc lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc lưu giữ dữ liệu cá nhân của  Quý khách 
 • Quyền từ chối: bất cứ lúc nào Quý khách đều có thể yêu cầu không tiếp tục nhận thông tin liên lạc của chúng tôi liên quan đến các ưu đãi, tin tức và sự kiện của chúng tôi. Cụ thể, Quý khách có thể sử dụng liên kết trong văn bản (hypertext) được cung cấp cho mục đích này trong mỗi email hoặc thông tin liên lạc mà  chúng tôi gửi cho Quý khách. Quý khách cũng có thể yêu cầu nhận thông tin liên lạc không được cá nhân  hóa về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi 
 • Quyền rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào đối với việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý: Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu của Quý khách nếu việc xử lý này dựa  trên sự đồng ý 
 • Quyền di chuyển dữ liệu: Quý khách có quyền di dời, sao chép hoặc chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi sang cơ sở dữ liệu khác. Quyền này chỉ áp dụng cho dữ liệu mà Quý khách đã cung cấp và với  điều kiện việc xử lý dựa trên hợp đồng hoặc sự đồng ý của Quý khách và được thực hiện bằng các quy trình tự động 

Quý khách, hoặc một trong những đại diện được chỉ định hợp pháp của Quý khách, cũng có quyền lập các  chỉ thị cụ thể hoặc chung liên quan đến việc giữ, xóa và trao đổi dữ liệu sau khi từ trần của Quý khách và  điều này được chiếu theo pháp luật Việt Nam.

Liên lạc với chúng tôi BẰNG CÁCH NÀO? 

1/ Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách dưới đây nếu Quý khách muốn thực hiện các quyền này hoặc  nếu Quý khách có thắc mắc hoặc khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. – Qua email đến: hobientudo@gmail.com

– Bằng biểu mẫu trực tuyến tại website hoặc fanpage TUDO

– Qua điện thoại: 0916690600

– Qua bưu điện tới Công ty TNHH TUDO HOÀNG ANH, Kiot 16 Kim Liên Đống Đa Hà Nội

2/ Chúng tôi cũng muốn thông báo cho Quý khách về địa chỉ liên hệ của các cơ quan có thẩm quyền khác ở Việt Nam mà Quý khách có thể tìm thấy và liên hệ trên trang web của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an.

TUDO bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em NHƯ THẾ NÀO? 

TUDO đã áp dụng các hoạt động nhằm tránh thu thập hoặc lưu trữ thông tin về trẻ em dưới 16 tuổi, theo luật của Việt Nam. Nếu chúng tôi biết rằng mình đã thu thập nhầm thông tin từ những người dưới 16 tuổi, chúng tôi  sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức, ngoại trừ để trả lời một câu hỏi hoặc yêu cầu từ người đó, cha mẹ hoặc  người giám hộ hợp pháp của họ.

TUDO xin chân thành cảm ơn!